Shooting drill academy

Terenoznawstwo

Terenoznawstwo jest częścią działu nauki nazywanym Topografią i obejmuje wszystko co związane z orientacją, tworzeniem map, poruszaniem się w terenie różnymi środkami i bytowaniem. Zawiera w sobie takie pojęcia jak nawigowanie, surwiwal czy bushcraft.


W SDA terenoznawstwo realizowane jest w trybie przygodowym. Czyli uczestnicy stawiani są w konkretnej sytuacji która wymusza określony sposób planowania trasy i przemieszczania się.
Ze względu na nasze doświadczenie wszystko lokowane jest w określonych sytuacjach taktycznych a dodatkowym elementem jest prowadzenie drużyny.
Program szkoleniowy podzielony został na siedem części z których każda porusza inne problemy.

Wyjścia terenowe są trudne i wymagają przygotowania fizycznego, sprzęt który należy zabrać jest przedstawiany na odprawie podczas pierwszych zajęć.

152333558_4279516632078330_2608161344474143107_n.jpg

Wykład z ćwiczeniami

 

Obejmuje wprowadzenie do terenoznawstwa i aspekty z którymi zetkniemy się w terenie. Nauczymy się między innymi posługiwać siatkami współrzędnych (np.MGRS), kompasem, mapą, wyznaczać odległość w terenie i na mapie, wyznaczać wielkość wzniesienia, wyznaczać własne położenie, planować trasę, nawigować na cele widoczne i niewidoczne, obchodzić przeszkody bez gubienia azymutu, oraz prowadzić drużynę.
Zajęcia odbywają się na sali i w terenie.

 

Dzień 1: 2h ćwiczeń na sali.

Dzień 2: 4h ćwiczeń na sali i 4-5h ćwiczeń terenowych.

Dzień 3: 4h ćwiczeń na sali i 4-5h ćwiczeń terenowych.


Cena 400zł zawiera wypożyczenie map, mapnika, kompasu, latarki, oraz opiekę trzech instruktorów którzy są też ratownikami kwalifikowanymi.

Możliwy nocleg w schronisku gdzie prowadzone są zajęcia, lub w namiocie obok.  Prosimy o wcześniejszą informację odnośnie noclegu.

Terenoznawstwo Latem - Znajdź drogę.

 

Zajęcia terenowe przygodowe wprowadzające w życie to czego nauczliśmy się na wykładzie. Poruszamy się wyłącznie drogami i ścieżkami realizując kolejne zadania nawigacyjne.
Dystans do 45km.
Cena 250zł zawiera wyżywienie, przydatny gadżet, wypożyczenie map, mapnika, kompasu.
Czas do 15h.

Terenoznawstwo latem - Znajdź drogę nocą

 

Zajęcia terenowe przygodowe w których kładziemy nacisk na rózne realne komplikacje nawigacyjne i materiałowe. Poryszamy się w górach drogami i szlakami w warunkach ograniczonej widoczności i ogranicznej informacji. Uczymy się radzić sobie bez światła białego w nocy.
Dystans do 35km
Cena 300zł zawiera wyżywienie, transport, przydatny gadżet, wypożyczenie map, mapnika, kompasu.
Czas do 15h.

Terenoznawstwo latem - znajdź kierunek

 

Zajęcia terenowe przygodowe w których kładziemy nacisk na trudności związane z pokonywanym terenem. Uczymy się technik radzenia sobie z przeszkodami terenowymi, poczujemy przejście przez mokradła oraz przeprawę przez rzekę.
Chodzimy wyłącznie poza szlakami.
Dystans do 30km
Cena 250zł zawiera wyżywienie i transport, przydatny gadżet, wypożyczenie map, mapnika, kompasu.
Czas do 15h.

Terenoznawstwo zimą - Znajdź drogę

 

Zajęcia terenowe przygodowe w których kładziemy nacisk na planowanie całościowe przejścia i dowodzenie zespołem. Przejście jest w górach w warunkach zimowych wyłącznie pod drogach i szlakach.
Dystans do 30km
Cena 250zł zawiera wyżywienie, przydatny gadżet, wypożyczenie map, mapnika, kompasu.
Czas do 15h.

Terenoznawstwo zimą - Znajdź kierunek

 

Zajęcia terenowe przygodowe w których kładziony jest nacisk na planowanie trasy patrolu w okreslonej sytuacji taktycznej. Duzą trudność terenowa jest duża plus warunki zimowe doskonale dają nam okazję sprawdzić swoje możliwości psychofizyczne oraz realizowanie zadań nawigacyjnych i dowódczych przy dużym zmęczeniu.


Cena 250zł zawiera wyżywienie, przydatny gadżet, wypożyczenie map, mapnika, kompasu.
Czas do 15h

Terenoznawstwo zimą - Znajdź kierunek nocą

 

Zajęcia terenowe przygodowe w których kładziemy nacisk na synchronizowanie w obrębie zespołu i sprawnego dzielenia zespołu na mniejsze elementy  realizujące zadanie. Nie tylko gra rolę planowanie przejścia, ale również podejścia do określonych obiektów. Zależnie od realizacji zadań sytuacja taktyczna ulega dynamicznie zmianie co wymaga dodatkowego planowania. Wszystko w warunkach nocnych, zimowych bez użycia światła białego.
Dystans do 30km
Cena 250zł zawiera wyżywienie, przydatny gadżet, wypożyczenie map, mapnika, kompasu.
Czas do 15h

Terenoznawstwo - zajęcia treningowe

 

Luźne wyjścia w czasie których możemy doskonalić swoje umiejętności nawigacyjne. Zazwyczaj dystans jest rzędu 10km czas do 5h. Dobre do sprawdzenia swojej formy i sprzętu przed wyjściami programowymi.

Cena 50zł