top of page

Tactical Shooter

To ekstremalne zawody o charakterze militarnym wymagające umiejętności w posługiwaniu się bronią palną krótką i długą, sprawności fizycznej, wytrzymałości psychicznej, wiedzy z zakresu nawigowania, taktyki, TCCC oraz posługiwania się maską przeciwgazową.

Przed zawodami organizujemy wspólny trening na którym ćwiczymy kluczowe elementy potrzebne do zawodów. Po takim treningu może się okazać że nie mając wcześniej do czynienia z bronią będziesz dopuszczony do rywalizacji.

bottom of page