top of page

Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

telefon:

e-mail:

□ Zgadzam się na otrzymywanie drogą mailową i telefoniczną informacji od SDA na temat szkoleń, treningów, zawodów i innych wydarzeń organizowanych przez SDA, oraz zmian w ofercie.


 

Udział w zajęciach/zawodach osób niepełnoletnich jest możliwy tylko za pisemną zgodą prawnych opiekunów.


 

Warunki bezpieczeństwa podczas zajęć strzeleckich.

Warunki bezpieczeństwa

Zawsze kieruj broń w bezpieczną stronę. Nigdy nie celuj do ludzi ani do zwierząt, ani do innych rzeczy do których nie zamierzasz strzelać i które nie zostały wskazane jako cel.

Przed oddaniem strzału upewnij się, co do kierunku w którym strzelasz.

Zawsze traktuj broń tak jakby była załadowana.

Trzymaj palec poza spustem, chyba że jesteś pewien, że chcesz oddać strzał.

Odbezpieczaj broń bezpośrednio przed oddaniem strzału. W każdym innym przypadku zabezpiecz broń.

Jeżeli nie jesteś pewien jak używać broni, albo jak usunąć powstałe zacięcie zapytaj instruktora.

Za każdym razem po zakończeniu strzelania przejrzyj broń, w celu upewnienia się że nie ma nabojów w broni.

Nigdy nie spożywaj alkoholu ani innych środków odurzających przed, lub w trakcie strzelania.

Zadbaj o adekwatny do warunków atmosferycznych ubiór.

Słuchaj poleceń instruktora.

Jeżeli zadane ćwiczenie wydaje się zbyt trudne możesz zawsze poprosić instruktora o alternatywną wersję ćwiczenia lub zamianę na inne lub pominięcie danego ćwiczenia.

Podczas strzelania dynamicznego/sytuacyjnego bezwzględnie zakazane jest strzelanie do celów pod kątem ~90 stopni do osi strzelnicy. Aby ostrzelać taki cel powinno się w bezpieczny sposób wycofać.

Podczas strzelania precyzyjnego osoba robiąca zdjęcia/film nie może wychodzić przed linię strzelających. Natomiast pozostałe osoby nie będące osobami funkcyjnymi powinny znajdować się dwa metry za linią strzelających.

Podczas strzelania dynamicznego/sytuacyjnego o ile kierownik strzelania/instruktor nie wskaże inaczej może być maksymalnie jedna osoba robiąca zdjęcia/film. Osoba ta powinna znajdować się minimum trzy metry od układu strzelający-instruktor. Pozostałe osoby nie będące osobami funkcyjnymi powinny znajdować się minimum 15m od układu strzelający-instruktor.

Kategorycznie zakazane jest wchodzenie pomiędzy instruktora a osobę strzelającą.

Jeżeli osoby znajdują się na przedpolu kategorycznie zakazane jest pobieranie broni, wyciąganie jej z kabury, przeglądanie, zrzucanie zamka. Jeżeli już trzymasz broń w ręku skieruj ją w bezpieczne miejsce, zabezpiecz i trzymaj palec poza spustem.

Przejrzenie broni, trening na sucho, rozładowanie, zrzucenie zamka itp. podczas przebywania ludzi na przedpolu można wykonać po uprzedniej zgodzie instruktora/kierownika strzelania w wyznaczonym miejscu i kierunku.

Jeżeli któryś z punktów jest niezrozumiały możesz w każdej chwili zapytać o jego znaczenie.


 

Oświadczam że rozumiem warunki bezpieczeństwa i zobowiązuję się je przestrzegać oraz zrozumiałe jest dla mnie iż nie przestrzeganie warunków bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem ciała, lub śmiercią zarówno swoją jak i innych.

Oświadczam że jestem świadom/a że broń palna jest narzędziem szczególnie niebezpiecznym i pomimo zachowania środków bezpieczeństwa mogą wystąpić zdarzenia losowe skutkujące uszkodzeniem ciała lub śmiercią.

Oświadczam że zrozumiałe jest dla mnie że na zajęciach nie mogę być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.


 

Data Podpis


 


 

Warunki bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych (omówione dokładnie podczas odprawy przed zajęciami).

Idąc na zajęcia terenowe godzisz się na zasady panujące podczas zajęć.

Nie śmieć. Nie strasz/nie krzywdź zwierząt. Nie zaczepiaj ludzi/turystów. Nie pal. Nie spożywaj alkoholu. Nie przeszkadzaj innym. Trzymaj szyk. Nie oddalaj się bez poinformowania prowadzącego i/lub zastępcy. Pilnuj kolegów/koleżanki. Informuj o zagrożeniach. Nie przewracaj kamieni, nie rozgrzebuj traw. Może być tam wąż, lub gniazdo owadów. Słuchaj poleceń. Dbaj o nawodnienie i spożywanie posiłków. Zadbaj o adekwatny do warunków atmosferycznych ubiór. Nie rozmawiaj bez konieczności.

Pomimo zachowania warunków bezpieczeństwa, podczas zajęć terenowych może zajść zdarzenie w wyniku którego może zostać utracone zdrowie lub życie.

Zagrożenie zawsze istnieje, starajmy się zmniejszyć szanse jego wystąpienia.

Oświadczam że warunki bezpieczeństwa są dla mnie zrozumiałe i jestem świadom istnienia zagrożenia utraty życia i zdrowia wynikające z charakteru zajęć, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego. Jednocześnie oświadczam że nie mam przeciwwskazań medycznych do wzmożonego wysiłku fizycznego.


 

Data Podpis


 

Warunki bezpieczeństwa podczas zajęć sprawnościowych, oraz ratowniczych.

Wykonuj ćwiczenia zgodnie z zaleceniami wydanymi przez prowadzącego.

Przestrzegaj poleceń prowadzącego zajęcia.

Zabierz adekwatny do zajęć ubiór.

Usuń biżuterię ozdoby które mogą stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Nie oddalaj się bez poinformowania prowadzącego zajęcia.

Zachowuj się odpowiedzialnie.

Nie przeciążaj swojego organizmu.

Jeżeli ćwiczenie jest zbyt trudne przerwij je, bądź do niego nie podchodź.

Nie spożywaj alkoholu tuż przed i w trakcie zajęć.


 

Oświadczam że warunki bezpieczeństwa są dla mnie zrozumiałe i jestem świadom istnienia zagrożenia utraty życia i zdrowia wynikające z charakteru zajęć, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego. Zdaje sobie sprawę że przeciążenie organizmu lub niewłaściwa technika wykonywanych ćwiczeń może zakończyć się kontuzją. Jednocześnie oświadczam że nie mam przeciwwskazań medycznych do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Data Podpis


 

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Shooting Drill Academy z siedzibą we Wrocławiu mojego wizerunku utrwalonego podczas zajęć, którego byłam/em uczestnikiem, na stronie firmowej www.sdacademy.wroclaw.pl oraz portalu społecznościowym firmy, oraz wykorzystanie jako materiału szkoleniowego.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

Data Podpis

 

Informacje o przetwarzaniu danych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Shooting Drill Academy z siedzibą we Wrocławiu, e-mail: biuro@sdacademy.wroclaw.pl

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z, e-mail biuro@sdacademy.wroclaw.pl

  3. Dane będą przetwarzane w celu informowania kursanta o sprawach związanych z przebytymi i planowanymi szkoleniami i treningami oraz innymi wydarzeniami organizowanymi przez firmę, prowadzenia ewidencji przebiegu szkolenia i zdanych egzaminach w celu zakwalifikowania kursanta na odpowiedni poziom szkoleniowy.

  4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

bottom of page