top of page

Shooting drill academy

Ratownictwo

Obejmuje treningi z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach pola walki oraz na ulicy.
Cykl treningowy obejmuje np traumę penetrującą, problemy z układem oddechowym, przygotowanie rannego do ewakuacji, elewacja rannego itd.
Jeden trening trwa 4-5h i realizowany jest we Wrocławiu.

Zajęcia wyłącznie dla zespołu SDA.

bottom of page